Huishoudelijk reglement Scouting Zeddam

Deze versie van het huishoudelijk reglement is vastgesteld door het bestuur van Scouting Sint Oswaldus te Zeddam, met goedkeuring van de groepsraad op 5 juli 2022. Het ’huishoudelijk reglement Scouting Sint Oswaldus Zeddam’ is een aanvulling op het ‘Landelijk Huishoudelijk reglement’, zoals bepaald in artikel 16 van de ‘Akte van oprichting’ van 11 februari 2008 (opgesteld door Veldhuizen Beens Van de Castel Notarissen).

Het huishoudelijk reglement wordt elke twee jaar opnieuw vastgesteld. Besluiten die tussendoor door de groepsraad worden genomen zijn per direct van kracht, ook als ze nog niet in het reglement zijn opgenomen. De notulen van de groepsraad zijn in dat geval leidend.

Bestuur en kaderleden Scouting Sint Oswaldus

Link naar ons: Huishoudelijk Reglement 2022 Scouting Zeddam