Protocol medisch handelen

Kaderleden binnen de vereniging worden regelmatig geconfronteerd met leden of proefleden die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet.
Ook krijgen speltakken binnen de vereniging steeds vaker het verzoek van ouders om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen.

Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van kaderleden gevraagd zoals het geven van sondevoeding, het toedienen van een zetpil of het geven van een injectie. De vereniging aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden. Kaderleden begeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn.

Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van groot belang dat zij in dergelijke situaties zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid beschikken. Kaderleden moeten zich realiseren dat wanneer zij fouten maken of zich vergissen zij en/of het bestuur voor deze handelingen aansprakelijk gesteld kunnen worden. 

De gang van zaken omtrent dit medisch handelen is vastgelegd in het Protocol "Medisch handelingen, medicijnverstrekking en kinderen met een allergie"

Dit document kunt u hier (versie 1.6 februari 2023) dowloaden