Aanmelden

Heb jij of heeft uw zoon of dochter interesse om je/zich aan te melden bij Scouting Zeddam? Stuur dan een mail naar: aanmelden@scoutingzeddam.nl 

Het komt voor dat onze groep aan het maximale aantal leden zit. In dit geval worden nieuwe leden op een wachtlijst gezet. Zodra er plaats is wordt er contact opgenomen en mag je of uw zoon of dochter 4x een opkomst meedoen. Na de 4 opkomsten kan er dan besloten worden of je of uw zoon of dochter definitief Scout wordt. Tijdens het aanmelden wordt je geïnformeerd of er op dat moment een wachtlijst is.

Contributie

De contributie voor jeugdleden bedraagt €27,50 per kwartaal en wordt via automatische incasso per kwartaal geïnd. Het kampgeld (per speltak verschillend) is niet inbegrepen bij de contributie.

Wij nemen deel aan de ‘Meedoen in Montferland’ -regeling als aanbieder. Indien u daar voor in aanmerking komt, kunt u punten inleveren en de contributie via deze regeling door ‘Meedoen in Montferland’ laten betalen. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.meedoeninmontferland.info

Scouting Nederland heeft een regeling die het voor kinderen uit financieel minder daadkrachtige gezinnen mogelijk maken om toch mee te doen met Scouting. Deze regeling kun je zien als een vangnet. Bieden andere regelingen (zoals de bovengenoemde ‘Meedoen in Montferland’ -regeling) in het specifieke geval geen of onvoldoende uitkomst, dan kunt u aanspraak maken op de deze regeling. Meer informatie over deze regeling van Scouting Nederland kunt u vinden op: https://www.scouting.nl/ondersteuning/financi%C3%ABn/financi%C3%ABle-tegemoetkoming

Afmelden

Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk of via e-mail gebeuren bij de penningmeester.

De contributie loopt door tot en met het kwartaal waarin het lidmaatschap is opgezegd.
U krijgt na afmelding een bevestiging dat de incasso is stopgezet.

Penningmeester:  

Frank Weijers
Gildebongerd 119  
7038DC  Zeddam
penningmeester@scoutingzeddam.nl